ویال پاراستامول جی.ایی.اس 10میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر

PARACETAMOL G.E.S. Injection 10 mg/ml,100 ml

GENPHARMA [ اسپانیا ]
داروسازی ثامن

GENPHARMA

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب