محصولات شرکت GENPHARMA

محصولات شرکت GENPHARMA

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
PARACETAMOL G.E.S. Injection 10 mg/ml,100 ml [ویال پاراستامول جی.ایی.اس 10میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر] GENPHARMA Acetaminophen به زودی ...
CIAZIL 10 Injection,Powder 10 mg [پودر قابل تزریق سیازیل 10 میلی گرم] GENPHARMA Epirubicin به زودی ...
DOXOTIL 50 Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق دوکسوتیل 50 میلی گرم] GENPHARMA Doxorubicin به زودی ...
DOXOTIL 10 Injection,Powder 10 mg [پودر قابل تزریق دوکسوتیل 10 میلی گرم] GENPHARMA Doxorubicin به زودی ...
Alprostadil Genfarma 20 mcg Injection, Powder, Lyophilized [پودر لئوفلیزه آلپروستادیل جن فارما 20 میکروگرم] GENPHARMA Alprostadil به زودی ...
Alprostadil Genfarma 20 mcg Injection, Powder, Lyophilized [پودر قابل تزریق آلپروستادیل جنفارما] GENPHARMA Alprostadil به زودی ...
CIAZIL 50MG Injection ,Powder [پودر قابل تزریق سیازیل 50 میلی گرم] GENPHARMA Epirubicin به زودی ...
ALPROSTADIL GENFARMA 20 MCG POWDER FOR INJ [پودر لئوفلیزه آلپروستادیل جن فارما 20 میکروگرم] GENPHARMA Alprostadil به زودی ...
ALPROSTADIL GENFARMA 20 MCG POWDER FOR INJ [پودر قابل تزریق آلپروستادیل جنفارما] GENPHARMA Alprostadil به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب