پودر قابل تزریق اریولان 50 میلی گرم

ERIOLAN Injection, Powder 50mg

ERIOCHEM [ آرژانتین ]
داروسازی اکتوورکو
آنتی نئوپلاستیک

ERIOCHEM

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب