آمپول دیپی مدرول 40 میلی گرم/میلی لیتر

Dipimedrol 40MG/1ML Amp

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب