ویال هومالوگ 100 واحد/میلی لیتر

HUMALOG 100IU/ML VIAL

ELI LILLY [ بریتانیا ]
بازرگانی سها کیش
داروهای ضد دیابت

ELI LILLY

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب