قرص لتروزول تهران شیمی 2.5 میلی گرم

LETROZOLE TEHRANCHEMIE 2.5MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
آنتی نئوپلاستیک

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب