قرص پیوسته رهش گلای-وانس 500میلی گرم

Gly-once 500MG Extended Release

داروسازی کوشان فارمد [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب