کورتیزون استات

کورتیکواستروئیدها
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
D :
Use in LIFE-THREATENING emergencies when no safer drug available. Positive evidence of human fetal risk.

Category C. (First trimester: Category D) Observe infants carefully for signs of hypoadrenalism if substantial doses received during pregnancy.b, e Lactation Distributed into milk.c, e Discontinue nursing if taking pharmacologic doses.e May suppress growth, interfere with endogenous glucocorticoid production, or cause other adverse effects in nursing infants
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
08205

فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب