پیریبدیل

داروهای ضد پارکینسون
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف پیریبدیل

- درمان بیماری پارکینسون به تنهایی یا همراه با لوودوپا
- درمان نقص های شناختی ناشی از بیماری ها در سنین میانسالی
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
08785
07624

فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب