دارویاب ، مرکز اطلاعات دارویی ایران


شرکت دارویاب
دکتر محسن صنیعی  مدیرعامل
مهندس اسدالهی مدیر انفورماتیک و تحقیق و توسعه
       
       
  امور تبلیغات شرکت دارویاب
(خواهشمند است جهت خرید و یا نحوه تهیه دارو و سایر موارد مشابه تماس حاصل "نـفرمایید"، چنین مواردی در حیطه کاری این شرکت "نـمی باشد")
09375303633  
       
       
ایمیل: info@DarooYab.ir    
       
تلفکس: 36241495- 31(0098)