شیاف استامینوفن-بهوزان 325 میلی گرم

ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN 325MG SUPP

داروسازی بهوزان [ ایران ]

داروسازی بهوزان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب