کرم موضعی آسیکلوویر-بهوزان 5% 10 گرم


ACICLOVIR-BEHVAZAN 5% 10G TOP CREAM

داروسازی بهوزان [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی بهوزان

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب