ژل واژینال مترونیدازول-بهوزان 0.75%

METRONIDAZOLE-BEHVAZAN 0.75% VAG GEL

داروسازی بهوزان [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی بهوزان

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب