آمپول زپادیک 10 میلی گرم/2 میلی لیتر

ZEPADIC 10MG/2ML AMP

داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

داروسازی کاسپین تامین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب