ژل آکنوز 0.1% 30 گرم

ACNOZ 0.1% 30G GEL

داروسازی دارو درمان پارس [ ایران ]
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب