قرص ستریزین خوارزمی 10 میلی گرم (ستیریزین)

CETIRIZINE KHARAZMI 10MG TAB

داروسازی خوارزمی [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی خوارزمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب