قرص آسیکلوویر اوه سینا 800میلی گرم

ACICLOVIR AVIECENNA 800MG TAB

داروسازی آوه سینا [ ایران ]
ضد ویروسها

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب