قرص آسیکلوویر اوه سینا 800میلی گرم

ACICLOVIR AVIECENNA 800MG TAB

داروسازی آوه سینا [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی آوه سینا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب