گان سیکلوویر

ضد ویروسها
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف گان سیکلوویر

آنتی ویروس (نوکلئوزید صناعی پورین، آنالوگ گوانین).
a) درمان رتینیت سیتومگالوویروس (CMV)
b) پیشگیری از CMV در دریافت کنندگان پیوند
c) سایر عفونت های CMV

مکانیسم اثر گان سیکلوویر

دارو به طور رقابتی سبب مهار DNA پلیمراز و همانندسازی DNA می شود. دارو در برابر CMV، هرپس سیمپلکس تایپ 1و 2، واریسلا زوستر، Epstein-Barr virus و ویروس هپاتیت B فعال است.

فارماکوکینتیک گان سیکلوویر

دارو تنها به میزان 1-2% به پروتئین های پلاسما باند می شود. نیمه عمر دارو در بیماران با عملکرد کلیوی نرمال حدود 3 ساعت می باشد.

عوارض جانبی گان سیکلوویر

آژیتاسیون، فراموشی، اضطراب، کما، گیجی، سردرد، تب، نوروپاتی، تشنج، ترمور، جداشدن رتین (در رتینیت CMV)، بی اشتهایی، خشکی دهان، تهوع، استفراغ، ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، پنومونی، التهاب و درد در سایت تزریق، عفونت، فلبیت، سپسیس.

تداخلات دارویی گان سیکلوویر

a) مصرف همزمان این دارو با داروهای سایتوتوکسیک ممکن است سبب تشدید اثرات سمی دارو (دپرسیون مغز استخوان، آلوپسی) شوند.
b) مصرف همزمان این دارو با ایمی پنم-سیلاستاتین ممکن است سبب افزایش ریسک تشنج شود.
c) مصرف همزمان این دارو با داروهای نفروتوکسیک (آمفوتریسین B، سیکلوسپورین) سبب افزایش ریسک نارسایی کلیوی می شود.
d) پروبنسید ممکن است سبب کاهش کلیرنس کلیوی این دارو شود.
e) مصرف همزمان این دارو با زیدوویدین سبب افزایش ریسک نوتروپنی می شود.

دارو های هم گروه گان سیکلوویر

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: excretion in milk unknown; not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00581
21106

فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب