آسبوتولول

داروهای قلبی عروقی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف آسبوتولول

در فشار خون و تاکی آریتمی کاربرد دارد

مکانیسم اثر آسبوتولول

بتا-1 بلوکر است

فارماکوکینتیک آسبوتولول

شروع اثر 1 تا2 ساعت
جذب دهانی 40%
مدت اثر12 تا 24 ساعت

منع مصرف آسبوتولول

بلوک درجه 2 و3 قلبی،شوک،نارسایی قلبی

عوارض جانبی آسبوتولول

خستگی،افت فشار،برادی کاردی

تداخلات دارویی آسبوتولول

عدم مصرف همزمان:
Ceritinib; Floctafenine; Methacholine; Rivastigmine

سایر تداخلات مهم:
Alpha/beta agonists (direct acting); Alpha2-agonists; Amifostine; Dronedarone; Ergot derivatives; Grass pollen Allergen extract; Obinutuzumab

هشدار ها آسبوتولول

در سایکوز،راینود،پسوریازیس،میاستنی گراو و بیماریهای عروق محیطی با احتیاط مصرف شود

توصیه های دارویی آسبوتولول

قطع ناگهانی آن توصیه نمیشود و سبب تاکی کاردی ریباند میشود
در فردیکه به علت آسم یا COPD نتواند سایر بتابلوکرها را مصرف کند با احتیاط میتوان اسبوتولول را امتحان کرد

دارو های هم گروه آسبوتولول

B :
May be acceptable. Either animal studies show no risk but human studies not available or animal studies showed minor risks and human studies done and showed no risk.

Lactation Distributed into milk in higher concentrations than in maternal plasma.Use not recommended by manufacturer
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا

فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب