پریماکین

داروهای ضد مالاریا
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف پریماکین

این دارو به عنوان داروی کمکی در درمان مالاریا ناشی از پلاسمودیوم ویواکس و پلاسمودیوم اوال بعد از درمان با کلروکین، به منظور ریشه کنی مراحل کبدی بیماری مصرف می شود.

مکانیسم اثر پریماکین

این دارو موجب نابودی انگل در کبد می شود و به این ترتیب مانع بازگشت بیماری می گردد.

فارماکوکینتیک پریماکین

این دارو از راه خوراکی به خوبی جذب می شود. غلظت سرمی دارو 3-2 ساعت پس از مصرف به اوج خود می رسد و نیمه عمر این دارو، به طور متوسط 6-3 ساعت می باشد این دارو طی 24 ساعت از طریق ادرار دفع می شود.

منع مصرف پریماکین

این دارو در بیماران فاویسم منع مصرف دارد.

عوارض جانبی پریماکین

تهوع، استفراغ، درد شکم، به ندرت متهموگلوبینمی ، کم خونی همولیتیک به ویژه در بیماران مبتلا به کمبودG6PD بررسی و مقدار مصرف دارو گزارش شده است.

هشدار ها پریماکین

این دارو درموارد کمبود G6PD، بیماری های سیستمیک همراه با کاهش گرانولیسیت های خون ( مانند آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز ) باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

توصیه های دارویی پریماکین

1- در صورت بروز تحریک گوارشی می توان دارو را همراه با غذا یا داروهای آنتی اسید مصرف نمود.
2- قبل از تجویز پریماکین بهتر است وضعیت بیمار از نظر کمبود G6PDبررسی و مقدار مصرف دارو تنظیم شود.

دارو های هم گروه پریماکین

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Safe usage in pregnancy not established; use during pregnancy should be avoided except when in judgment of the physician benefit outweighs possible hazard Lactation: CDC recommends do not use in nursing women unless breast-fed infant has been determined not to have G6PD deficiency
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01050
01649

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص پریماکین پارس دارو 15 میلی گرم
Primaquine available in Iran

Primaquine available in Iran

Brand names
PRIMAQUINE PARS DAROU 15MG TAB
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب