پریمتامین

داروهای ضد مالاریا
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف پریمتامین

این دارو همراه با سولفادوکسین و کینین در درمان مالاریای مقاوم به کلروکین مصرف می شود. این دارو همراه با سولفونامیدها در درمان توکسوپلاسموز نیز مصرف می شود.

مکانیسم اثر پریمتامین

پیریمتامین آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز پلاسمودیوم را مهار می کند.

فارماکوکینتیک پریمتامین

این دارو از راه خوراکی به خوبی جذب می شود و به طور گسترده در بدن انتشار می یابد. غلظت سرمی پیریمتامین 6-2 ساعت است بعد از مصرف به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو 120 -80 ساعت است عمدتاً کلیوی و آهسته است و ممکن است 30 روز یا بیشتر طول بکشد.

منع مصرف پریمتامین

این دارو در کم خونی مگالوپلاستیک یا سایر موارد کمبود فولات نباید مصرف شود.

عوارض جانبی پریمتامین

تضعیف روند خون سازی در صورت مصرف مقادیر زیاد دارو، عوارض گوارشی ، بثورات جلدی و بی خوابی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخلات دارویی پریمتامین

در صورت مصرف همزمان پیریمتامین با کوتریموکسازول، تری متوپریم، فنی توئین یا متوترکسات، اثر آنتی فولات این دارو تشدید می شود. مصرف همزمان این دارو با داروهای مضعف مغز استخوان، ممکن است سبب افزایش اثرات کاهنده گلبول های سفید و پلاکت ها شود.

هشدار ها پریمتامین

1- مصرف پیریمتامین در صورت وجود عیب کار کلیه یا کبد، ضعف مغز استخوان، کم خونی و سابقه اختلالات صرعی باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
2- انجام آزمون شمارش تام خون در طول درمان دراز مدت با این دارو توصیه می شود.

توصیه های دارویی پریمتامین

1- برای کاهش تحریک گوارشی، دارو را می توان با غذا مصرف کرد.
2- مصرف همزمان اسید فولیک در طول درمان با این دارو ممکن است ضروری باشد.
3- در درمان توکسوپلاسموز، به ویژه با مقادیر زیاد ، مراجعه منظم به پزشک به منظور انجام آزمون شمارش تام خون ضروری است.
4- دوره درمان با دارو باید کامل شود.

دارو های هم گروه پریمتامین

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: enters breast milk, do not nurse
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01083

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص پیریمتامین-سها 25 میلی گرم
Pyrimethamine available in Iran

Pyrimethamine available in Iran

Brand names
PYRIMETHAMINE-SOHA 25MG TAB
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب