کپسول امپرازول خوارزمی 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE KHARAZMI 20MG CAP

داروسازی خوارزمی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی خوارزمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب