سوسپانسیون آفاموکس 250میلی گرم/5 میلی لیتر

AFAMOX 250MG/5ML POWDER FOR SUSP

داروسازی آفا شیمی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی آفا شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب