کپسول امپرازول پورسینا 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE POURSINA 20MG CAP

داروسازی پور سینا [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی پور سینا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب