شربت رانیتیدین-الحاوی 75 میلی گرم بر 5 میلی لیتر

RANITIDINE-ALHAVI 75MG/5ML 240ML SYRUP

داروسازی الحاوی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی الحاوی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب