قطره پاراکید 100 میلی گرم/میلی لیتر

Parakid 100 mg/ml Drop

داروسازی الحاوی [ ایران ]

داروسازی الحاوی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب