قرص آتوکیم 10 میلی گرم

ATOKIM 10MG TAB

داروسازی حکیم [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی حکیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب