قرص آکاربو- حکیم 100 میلی گرم


ACARBOSE-HAKIM 100 Tab

داروسازی حکیم [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی حکیم

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب