قرص آکاربو- حکیم 100 میلی گرم

ACARBOSE-HAKIM 100 Tab

داروسازی حکیم [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی حکیم

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب