قلم تزریق لانتوس سوستار 100واحد/میلی لیتر 3میلی لیتر

LANTUS SOLOSTAR Injection 100 IU/ml,3 ml(Prefilled disposable pen)

SANOFI AVENTIS [ آلمان ]
کوبل دارو
داروهای ضد دیابت

SANOFI AVENTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب