میگلوستات

داروهای متفرقه
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد
X :
Do not use in pregnancy. Risks involved outweigh potential benefits. Safer alternatives exist.

Lactation Not known whether miglustat is distributed into milk.1 Discontinue nursing or the drug
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
12109

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
کپسول میگلوستات جی ال 100 میلی گرم
Miglustat available in Iran
گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب