گلیمپراید

داروهای ضد دیابت
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

دارو های هم گروه گلیمپراید

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Many experts recommend use of insulin during pregnancy to maintain optimum control of blood glucose concentrations. Lactation Distributed into milk in rats; other sulfonylureas distributed into human milk. Use not recommended. If oral antidiabetic therapy discontinued and diet alone is inadequate for optimal glycemic control, consider institution of insulin
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
07707
06456
07586

گلوریپا داروسازی عبیدی فروشگاه دارویی دارویاب- داروخانه آن لاین آفتوژل اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب