گلی کلازید

داروهای ضد دیابت
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

گلی کلازید چیست؟
گلی کلازید باعث کاهش قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ می شود.

Gliclazide-گلی کلازید
( گلی زیتکس محصول شرکت تهران شیمی )

گلی کلازید مانند گلی بن کلامید متعلق به دسته ای از داروها به نام گروه سولفونیل اوره است که باعث تحریک سلول های لوزالمعده برای ترشح مقادیر بیشتر انسولین می گردد. گلی کلازید علاوه بر افزایش میزان انسولین گلوکوژنز در کبد را نیز کاهش می دهد واین به معنی کاهش تولید گلوکز در کبد است و از این طریق نیز قند خون را کاهش می دهد. داروهای سولفونیل اوره معمولا باعث افزایش وزن می شوند و به همین دلیل برای بیماران دیابتی لاغر گزینه مناسبی محسوب می شود.

عوارض گلی کلازید
افت قند خون یکی از عوارض شایع گلی کلازید است. بنابراین بهتر است بیماران مصرف کننده این دارو همواره آب نبات یا چند حبه قند با خود داشته باشند. افزایش وزن و مشکلات گوارشی نیز با مصرف گلی کلازید گزارش شده است.

تداخلات دارویی
گلی کلازید با بسیاری از داروها تداخل دارد. بهتر است قبل از استفاده از این دارو سایر داروهای مصرفی خود را به پزشک یا داروساز اطلاع دهید. انسولينآلوپورينولكاپتوپريلانالاپريل - آسپارژيناز - كورتيكوستروئيدها، (مانند پردنیزولون - دگزامتازون - بتامتازون...)  مدرهاي تيازيدي (مانند هیدروکلروتیازید) - ميكونازول - ليتيم - سايمتيدين و رانيتيدين می توانند اثر گلی کلازید را تشدید کنند و ممکن است مصرف هم زمان این داروها با گلی کلازید منجر به افت شدید قند خون گردد.
داروهای ضد انعقادی - باربیتورات ها - بتابلوکرها - آندروژن ها - استروئیدهای آنابولیک .... می تواند منجر به تشدید عوارض جانبی گلی کلازید شوند.

Reference: www.drugbank.ca

دارو های هم گروه گلی کلازید

موارد مصرف گلی کلازید

اين دارو به عنوان عامل كمكي در درمان و كنترل ديابت قندي نوع دو و ساير ديابت هاي قندي همراه با بيماري هاي غدد درون ريز ( مثل بيماري كوشينگ)، و بيماري هاي ژنتيكي( مثل خطاهاي متابوليسمي) مصرف مي شود.

مکانیسم اثر گلی کلازید

سولفونيل اوره ها با تحريك حاد آزاد شدن انسولين از سلول هاي ß و افزايش ورود يون كلسيم باعث اگزوسيتوز انسولين مي شود. مصرف طولاني مدت اين داروها حساسيت به انسولين را در بافت هاي محيطي مانند كبد، عضله و سلولهايي مانند مونوسيت ها و اريتروسيت ها افزايش مي دهد كه نتيجه آن كاهش گليكوژنوليز و گلوكونئوژنز در كبد است. اين دارو با مقادير درماني، بهم چسبندگي و اتصال پلاكت ها را به سلول هاي اندوتليال( به دليل مهار آزاد شدن اسيد آراشيدونيك و كاهش توليد ترومبوگزان و افزايش توليد پروستاسايكلين و آزاد شدن فعال كننده پلاسمينوژن) كاهش مي دهد. با مهار پمپ سديم- پتاسيمATPase و تثبيت غلظت كلسيم و پتاسيم، اين دارو همچنين داراي اثر محافظتي در مقابل آريتمي هاي قلبي مي باشد.

فارماکوکینتیک گلی کلازید

اين دارو داراي جذب خوب و سريعي مي باشد، ولي در حضور غذا جذب دارو به تأخير مي افتد. اين دارو به نسبت زيادي به پروتئين هاي پلاسما متصل مي شود و نيمه عمر آن معادل با 4/10 ساعت مي باشد .

منع مصرف گلی کلازید

در صورت وجود اسيدوز، سوختگي هاي شديد، كوماي ديابتي، كتواسيدوز ديابتي، كوماي غير كتوني هيپراسمولار، جراحي هاي بزرگ، تروماي شديد، بيماريهاي همراه با نوسانات شديد غلظت خون يا تغييرات سريع در نياز به انسولين، اسهال شديد، فلج نسبي معده، انسداد روده اي، استفراغ طولاني مدت، بيماري هايي كه باعث تأخير در جذب غذا مي شوند و بيماري هاي كبدي و بارداري، نبايد از اين دارو استفاده كرد.

عوارض جانبی گلی کلازید

افت قند خون ( گيجي، اضطراب، سرگيجه ، سردرد، تهوع، تاري ديد، خواب آلودگي، گرسنگي شديد)، افزايش وزن، اختلالات گوارشي، افزايش دفع ادرار از عوارض شايع اين دارو هستند.

تداخلات دارویی گلی کلازید

مصرف همزمان اين دارو با الكل باعث بروز واكنش شبه دي سولفيرام و افزايش احتمال هيپوگليسمي مي شود. همچنين انسولين، آلوپورينول، كاپتوپريل، انالاپريل، آسپارژيناز، كورتيكوستروئيدها، مدرهاي تيازيدي، ميكونازول، ليتيم، سايمتيدين و رانيتيدين اثر هيپوگليسيمي اين دارو را تشديد مي كنند. داروهاي ضد انعقادي به طور متقابل با اين دارو تداخل اثر دارند، به طوري كه مصرف همزمان آنها با تشديد اثرات فارماكولوژيك هر كدام از آنها همراه است. باربيتورات ها اثر اين دارو را طولاني تر مي كنند. آنتاگونيست هاي گيرنده هاي ß ، ريفامپين، ريفابوتين اثر هيپوگليسمي دارو را كاهش مي دهد. استروئيدهاي آنابوليك، آندروژن ها، بروموكريپتين، ديسوپيراميد، پيريدوكسين تتراسايكلين، تئوفيلين داراي اثر پايين آورنده قند خون هستند و لذا در صورت مصرف همزمان بايد مقدار مصرف داروي ضد ديابت خوراكي را كاهش داد. ضد تشنج هاي هيدانتوئيني، مسددهاي كانال هاي كلسيمي، كلونيدين، دانازول، دكسترومتورفان، ديازوكسايد، استروژن ها، ضد بارداري هاي خوراكي حاوي استروژن، فوروزمايد، گلوكاگون،‌هورمون رشد، ايزونيازيد، مرفين، نياسين، فنوتيازين ها، مقلد هاي سمپاتيك و هورمون هاي تيروئيد باعث افزايش قند خون مي شوند و در صورت مصرف همزمان بايد مقدار مصرف داروي ضد ديابت خوراكي را افزايش داد.

هشدار ها گلی کلازید

در صورت افزايش قند خون( شامل تغييرات هورمون هاي جنسي مؤنث، تب شديد، هيپرآلدسترونيسم، عفونت شديد، استرس هاي رواني و هيپرتيروئيديسم ) و در صورت احتمال افت قند خون( شامل كم كاري غده كليوي، بيماران ضعيف و ناتوان، سوءتغذيه، كم كاري غده هيپوفيز، هيپوتيروئيديسم، نارسايي كليوي، هرگونه سابقه حساسيت نسبت به سولفونيل اوره ها، سولفوناميدها و مدرهاي تيازيدي، اين دارو را بايد با احتياط كامل به كار برد.

توصیه های دارویی گلی کلازید

1. هنگام مصرف اين دارو، شمارش كامل گلبول هاي خون و اندازه گيري غلظت گلوكز خون بايد به طور مرتب انجام و در صورت نياز كنترل شود و در صورت تجاوز غلظت گلوكز خون از mg/dl200 آزمون قند و كتون ادرار نيز بايد انجام شود. در صورت هيپوگليسمي و كتواسيدوز، غلظت پتاسيم سرم بيمار نيز بايد اندازه گيري شود.
2. با تغيير رژيم غذايي، فعاليت بدني و بيماري، ميزان قند خون و برنامه درماني تغيير مي كند.
3. دارو همراه با غذا مصرف شود.

دارو های هم گروه گلی کلازید

کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
01523
05442
19418

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص کلازکس 80 میلی گرم
قرص گلی کلازید کیمیدارو 80 میلی گرم
قرص گلی کلازید-الحاوی 80 میلی گرم
قرص گلی کلازاید-آریا 80 میلی گرم
قرص دیابزید 80 میلی گرم
قرص دیابزید 30 میلی گرم
قرص دیابزید 60 میلی گرم
قرص دیامیکرون ام آر 30 میلی گرم آهسته رهش
قرص دیابزید ام آر 30 میلی گرم
قرص دیابزید ام آر 60 میلی گرم
قرص گلی کلازید تهران دارو 80 میلی گرم
قرص گلیزیتکس 80 میلی گرم
Gliclazide available in Iran

Gliclazide available in Iran

Brand names
CLAZEX 80MG TAB
GLICLAZIDE CHIMIDAROU 80MG TAB
GLICLAZIDE-ALHAVI 80MG TAB
GLICLAZIDE-ARYA 80MG TAB
DIABEZID® 80MG TAB
DIABEZID® 30MG TAB
DIABEZID® 60MG TAB
DIAMICRON MR Tablet 30 mg,Extended Release
Diabezid® MR 30 MG TAB
Diabezid® MR 60 MG TAB
GLICLAZIDE TEHRAN DAROU 80MG TAB
GLIZITEX 80 MG TAB
فروشگاه دارویاب اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب