سرتاکونازول موضعی

داروهای ضد قارچ
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف سرتاکونازول موضعی

ضد قارچ موضعی (مشتق ایمیدازول).
درمان تینا پدیس بین انگشتان ناشی از تریکوفیتون روبروم (Trichophyton rubrum)، تریکوفیتون منتاگروفیت (Trichophyton mentagrophytes)، اپیدرموفیتون فلوکوزوم ((Epidermophyton floccosum در بیماران با سیستم ایمنی سالم.

مکانیسم اثر سرتاکونازول موضعی

ضد قارچ های ایمیدازول احتمالا سبب مهار سنتز ارگوسترول وابسته به سیتوکروم P450 می شود. فقدان ارگوسترول در دیواره سلولی سبب تغییر در نفوذپذیری دیواره سلول، ناپایداری اسموتیک و در نهایت مرگ سلول می شود.

فارماکوکینتیک سرتاکونازول موضعی

اطلاعات مشهودی در دست نمی باشد.

عوارض جانبی سرتاکونازول موضعی

سوزش پوست، درماتیت تماسی، خشکی پوست، درد و حساسیت در محل لمس.

تداخلات دارویی سرتاکونازول موضعی

نا شناخته

دارو های هم گروه سرتاکونازول موضعی

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: not known if distributed into milk; use caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
02456
02457

فروشگاه دارویاب داروسازی ایران دارو اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب