دوکسوروبیسین

آنتی نئوپلاستیک
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف دوکسوروبیسین

دوکسوروبیسین در درمان لوسمی لنفوستیک حاد،لوسمی میلوبلاستیک حاد، کارسینومای سلول های بینابینی بیضه، پستانف نوروبلاستوم، تخمدان، تیروئید، تومور ویلمز، ریه ( با منشاء نایژه ای )،معده، سر و گردن، کبد، گردن رحم، پروستات، اندومتر،بیضه، لنفوم های هوچکینی، سارکوم بافت های نرم و سارکوم استخوان مصرف می شود.

مکانیسم اثر دوکسوروبیسین

دوکسوروبیسین به نظر می رسد با اتصال به DNA و مهار ساخت DNA و RNA از طریق ایجاد اختلال در ساختمان مولکولی و ایجاد ممانعت فضایی، عمل می کند.

فارماکوکینتیک دوکسوروبیسین

دوکسوروبیسین از سد خونی – مغزی عبور نمی کند. این دارو توسط کبد متابولیزه شده و به متابولیت فعال تبدیل می گردد. دفع آن عمدتاً از طریق صفرا است.

عوارض جانبی دوکسوروبیسین

لکوپنی یا عفونت، التهاب مخاط دهان و التهاب مری از عوارض جانبی شایع دارو هستند.

تداخلات دارویی دوکسوروبیسین

مصرف همزمان این دارو با آلوپورینول یا کلشی سین تداخل دارد. مصرف همزمان آن با دانوروبیسین باعث افزایش خطر بروز عوارض قلبی می شود.

توصیه های دارویی دوکسوروبیسین

1- دوکسوروبیسین نباید در بیمارانی که قبلاً مقادیر تجمعی کامل دوکسوروبیسین و دانوروبیسین را دریافت کردند، مصرف شود.
2- با مصرف دوکسوروبیسین در فواصل یک هفته ای ممکن است خطر عوارض جانبی قلب و خونی کمتر شود.
3- دوکسوروبیسین را باید به صورت تزریق وریدی آهسته تجویز کرد. به علت تحریک ورید در محل تزریق و احتمال خطر بروز ترومبوفلبیت و نشت دارو به بافت های اطراف رگ، انفوزیون وریدی دارو توصیه نمی شود.
4- دوکسوروبیسین موجب نکروز موضعی بافتها می شود. به همین دلیل به صورت عضلانی یا زیر جلدی نباید تزریق شود.

دارو های هم گروه دوکسوروبیسین

D :
Use in LIFE-THREATENING emergencies when no safer drug available. Positive evidence of human fetal risk.

Lactation: Enters breast milk/not recommended
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
15971
15970
00473
00472
05845
07682

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
پودر قابل تزریق آدریسین 50 میلی گرم
پودر قابل تزریق آدریسین 10 میلی گرم
آمپول ابدوکسو 10 میلی گرم/5میلی لیتر
ویال ابه دوکسو 50 میلی گرم/25 میلی لیتر
پودر قابل تزریق آدریبلاستینا 10 میلی گرم
پودر قابل تزریق آدری بلاستینا 50 میلی گرم
محلول غلیظ تزریقی دوکسوروبیسین اکتاویس 2میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
ویال محلول قابل تزریق آ.دی. مایسین 2میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر
پودر قابل تزریق دوکسوتیل 50 میلی گرم
ویال محلول قابل تزریق آ.دی. مایسین 2میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
پودر قابل تزریق دوکسوتیل 10 میلی گرم
محلول تزریقی دوکسوروبیسین اکتاویس 2میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر
ویال دکسو-سل 50 میلی گرم/25 میلی لیتر
ویال دکسو-سل 10 میلی گرم/5 میلی لیتر
آمپول لیپوزومال سینادوکسوزوم 20 میلی گرم/10 میلی لیتر
آمپول لیپوزومال کیلیکس 2 میلی گرم/میلی لیتر
پودر قابل تزریق دوکسوروبیسین اکت 10 میلی گرم
پودر قابل تزریق دوکسوروبیسین اکت 50 میلی گرم
ویال آدریامایسین 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
آمپول آدریابین 10 میلی گرم/5میلی لیتر
ویال آدریابین 50 میلی گرم/25 میلی لیتر
Doxorubicin available in Iran

Doxorubicin available in Iran

Brand names
ADRICIN Injection,Powder 50 mg
ADRICIN Injection,Powder 10 mg
EBEDOXO Injection 10 mg/5ml
EBEDOXO Injection 50 mg/25ml
ADRIBLASTINA Injection,Powder 10 mg
ADRIBLASTINA Injection,Powder 50 mg
DOXORUBICIN ACTAVIS Injection,Solution,Concentrate2mg/ml,5ml
A.D.MYCIN Injection,Solution 2mg/ml,25ml
DOXOTIL 50 Injection,Powder 50 mg
A.D.MYCIN Injection,Solution 2mg/ml,5ml
DOXOTIL 10 Injection,Powder 10 mg
DOXORUBICIN ACTAVIS Injection,Solution,Concentrate2mg/ml,25ml
DOXO-CELL Injection 50mg/25ml
DOXO-CELL Injection 10mg/5ml
SINADOXOSOME 20MG/10ML LIPOSOMAL INJ
CAELYX 2MG/ML LIPOSOMAL INJ
DOXORUBICIN ACTE 10MG POWDER, FOR INJECTION
DOXORUBICIN ACTE 50 MG POWDER, FOR INJECTION
ADRIAMYCIN 2 MG/ML 10ML VIAL
ADRIABIN 10MG/5ML AMP
ADRIABIN 50MG/25ML VIAL
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب آموزش تکنسین دارویی اصفهان
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب