قرص دیازپام لقمان 2 میلی گرم


DIAZEPAM LOGHMAN 2MG TAB

داروسازی لقمان [ ایران ]

داروسازی لقمان

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب