کپسول آموکسی سیلین لقمان 500 میلی گرم

AMOXICILLIN LOGHMAN 500MG CAP

داروسازی لقمان [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی لقمان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب