قرص لوزارتان لقمان 25 میلی گرم

LOSARTAN LOGHMAN 25MG TAB

داروسازی لقمان [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی لقمان

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب