سوسپانسیون کفالکس 250 میلی گرم/5میلی لیتر

KEPHALEX 250MG/5ML SUSP

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی جابربن حیان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب