ویال آسیکلوویر جابر 500 میلی گرم

ACICLOVIR JABER 500MG VIAL

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی جابربن حیان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب