سوسپانسیون سفیکسان 100 میلی گرم/5 میلی لیتر 50 میلی لیتر

CEFIXAN 100MG/5ML 50ML FOR SUSP

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی جابربن حیان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب