کپسول ژلوپین 200 میلی گرم

GELOPAIN 200MG CAP

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

داروسازی جابربن حیان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب