اسپری بودسوناید جابر 100 میکروگرم/دوز 200 دوز

BUDESONIDE JABER 100MCG/DOSE 200DOSE INHALER

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
کورتیکواستروئیدها

داروسازی جابربن حیان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب