پودر قابل تزریق پنتوپرازول جابر 40 میلی گرم

PANTOPRAZOLE JABER 40MG FOR INJECTION

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی جابربن حیان

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب