پودر قابل تزریق تریپتورلین جابر 3.75 میلی گرم

TRIPTORELIN JABER 3.75 MG POWDER FOR INJ

داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

داروسازی جابربن حیان

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب