سوسپانسیون مترونیدازول البرزدارو 125 میلی گرم/5 میلی لیتر

METRONIDAZOLE ALBORZDAROU 125MG/5ML 120ML SUSP

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی البرز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب