قرص پلی پیل وی 81/20/12.5/40 میلی گرم

POLYPILL V 81/20/12.5/40MG TAB

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی البرز دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب