قرص روکشدار فماتی 2.5 میلی گرم

FEMATI 2.5 MG F.C TAB

آتی فارمد [ ایران ]
آنتی نئوپلاستیک

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب