والزارتان

داروهای قلبی عروقی
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف والزارتان

والزارتان به تنهائی و یا همراه سایر داروهای کنترل کننده فشار خون در درمان فشار خون به کار می رود. باعث افزایش طول عمر(کاهش مرگ و میر) در بیماران با نقص عملکرد بطن چپ می گردد. همچنین در درمان نارسائی قلب NYHA II--V کاربرد دارد.

مکانیسم اثر والزارتان

این دارو مهار کننده گیرندهای آنژیو تانسین II می باشد.

فارماکوکینتیک والزارتان

-نیمه عمر: ۶-۹ساعت
-زمان شروع اثر: ۲ساعت
-زمان پیک پلاسمایی: ۲-۴ساعت
-فراهمی زیستی: ۲۵٪‏
-اتصال به پروتئین: ٩۴-۹۵٪‏
-vd: ۱۷ L
-متابولیسم: به مقدار کم در مبد متابولیزه می گردد ولی عمدتا از صفرا به صورت داروی تغییر نیافته دفع می گردد.
-متابوليت: والریل-۴-هیدروکسی والزارتان (غیر فعال)
-کلیرانس از تمام بدن: ۲.۲ L/min
-کلیرانس کلیوی: ۰/۶۲ L/hr
-دفع: ادرار (۱۳٪‏) -مدفوع(۸۳٪‏)

منع مصرف والزارتان

کلیه داروهای مهار کننده رنین- آنژیوتانسین ممکن است به جنین آسیب جدی وارد کنند و حتی احتمال مرگ جنین نیز وجود دارد. بنابراین مصرف کنندگان این گروه از داروها در صورت تشخیص حاملگی باید فورا دارو را قطع کنند.

عوارض جانبی والزارتان

سرگیجه، افزایش BUN، کاهش فشار خون، کاهش فشار خون وضعیتی، خستگی، سردرد، افزایش پتاسیم خون، هایپر کالمی، اسهال، درد شکم، تاری دید، تهوع، نوتروپنی، آرترالژیا، افزایش کراتینین، سرفه، عفونت ویروسی.

تداخلات دارویی والزارتان

CYP2C9 را مهار می کند.
والزارتان باعث افزایش اثر داروهای زیر می گردد:
داروهای مهار کننده ACE، آمی فوستین، داروهای ضد فشار خون، هیدروکلروتیازید، لیتیم، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، ریتوکسی مب، سدیم فسفات.

داروهای زیر اثر والزارتان را افزایش می دهند:
آلفوزوسین، دیازوکساید، الترومبوپگ، اپلرنون، هیدروکلوتیازید، مهار کننده های منوآمینو اکسیدان، پنتوکسی فیلین، مهارکننده های فسفودی استراز 5، نمک های پتاسیم، آنالوگهای پروستوسیکلین، تولواپتان، تری متوپربم.

داروهای زیر ممکن است اثر والزارتان را کاهش دهد:
متیل فنیدات(ریتالین)، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، یوهمبین.

توصیه های دارویی والزارتان

از مصرف این دارو با گیاهان زیر پرهیز کنید:
شیرین بیان، جین سینگ، زنجبیل، کولا

دارو های هم گروه والزارتان

D :
Use in LIFE-THREATENING emergencies when no safer drug available. Positive evidence of human fetal risk.

Discontinue as soon as pregnancy detected; during the second and third trimesters of pregnancy, resulting oligohydramnios may cause fetal injury (eg, hypotension, neonatal skull hypoplasia, anuria, reversible and irreversible renal failure) and death Neonates with a history of in utero exposure: Direct attention toward support of blood pressure and renal perfusion; exchange transfusions or dialysis may be required Lactation: No human data; use with caution
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
05561
05766
07095
09801
05560
05423

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
قرص آدووان 80 میلی گرم
قرص والزارتان اوه سینا 80 میلی گرم
قرص والزارتان دی پی 80 میلی گرم
قرص والزارتان اسوه 80 میلی گرم
قرص والزارتان-سبحان 80 میلی گرم
قرص والزارتان-سها چهارباغ 80 میلی گرم
قرص والزار 80 میلی گرم
کپسول والزارتان فارابی 80 میلی گرم
کپسول والزارکس 80 میلی گرم
قرص آدووان 40 میلی گرم
قرص والزارتان دی پی 80 میلی گرم
قرص والزارتان لقمان 40 میلی گرم
قرص والزارتان-سها چهارباغ 40 میلی گرم
کپسول والزارتان لقمان 40 میلی گرم
قرص والزارتان اوه سینا 160 میلی گرم
قرص والزارتان اسوه 160 میلی گرم
قرص والزارتان-سبحان 160 میلی گرم
قرص والزارتان-سها چهارباغ 160 میلی گرم
قرص والزار 160 میلی گرم
کپسول والزارتان فارابی 160 میلی گرم
کپسول والزارکس 160 میلی گرم
قرص دیووان 160 میلی گرم
قرص دیووان 80 میلی گرم
قرص والزامین 80 میلی گرم
قرص وازاران 80 میلی گرم
قرص وازاران 40 میلی گرم
قرص آدووان 160 میلی گرم
قرص وازاران 160 میلی گرم
قرص والزاکور 160 میلی گرم
قرص والزاکور 80 میلی گرم
قرص روکش دار والسارتان-حکیم 80 میلی گرم
قرص والسارتان باختر بیوشیمی 80میلی گرم
قرص والسارتان بی بی 160میلی گرم
کپسول والسارتان-تدافارم 160 میلی گرم
قرص والزاکور 40 میلی گرم
قرص وال وان 80 میلی گرم
قرص والسارتان ثنامد 160 میلی گرم
قرص والسارتان ثنامد 80 میلی گرم
Valsartan available in Iran

Valsartan available in Iran

Brand names
ADOVAN 80MG TAB
VALSARTAN AVICENNA 80MG TAB
VALSARTAN DP 80MG TAB
VALSARTAN OSVEH 80MG TAB
VALSARTAN-SOBHAN 80MG TAB
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 80MG TAB
VALZAR 80MG TAB
VALSARTAN FARABI 80MG CAP
VALZZAREX 80MG CAP
ADOVAN 40MG TAB
VALSARTAN DP 40MG TAB
VALSARTAN LOGHMAN 40MG TAB
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 40MG TAB
VALSARTAN LOGHMAN 40MG CAP
VALSARTAN AVICENNA 160MG TAB
VALSARTAN OSVAH 160MG TAB
VALSARTAN-SOBHAN 160MG TAB
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 160MG TAB
VALZAR 160MG TAB
VALSARTAN FARABI 160MG CAP
VALZZAREX 160MG CAP
DIOVAN Tablet 160 mg
DIOVAN Tablet 80 mg
VALSAMIN 80MG TAB
VASARAN 80MG TAB
VASARAN 40MG TAB
ADOVAN 160MG TAB
VASARAN 160MG TAB
Valsacor 160 MG TAB
Valsacor 80 MG TAB
VALSARTAN-HAKIM 80 F.C. TABLETS
VALSARTAN BAKHTAR BIOCHEMIE 80MG TAB
VALSARTAN B.B 160MG TAB
VALSARTAN-TEDAPHARM® 160MG CAP
VALSACOR 40MG TAB
VALVAN 80 MG Tablet
VALSARTAN SANA MED 160 MG Tablet
VALSARTAN SANA MED 80 MG Tablet
گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب