قرص دیووان 80 میلی گرم

DIOVAN Tablet 80 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای قلبی عروقی

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب