اکسپکتورانت

! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف اکسپکتورانت

اكسپكتورانت براي كاهش غلظت و چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن از ريه ها، كاهش موكوس ريوي و تبديل سرفه هاي خشك به سرفه ترشحي و خلط آور استفاده مي شود.

مکانیسم اثر اکسپکتورانت

اكسپكتورانت حاوي تركيباتي است كه موجب رقيق شدن خلط و خروج آن از ريه ها مي گردند. كلرفنيرامين موجود در اين فراورده با اثرات ضد هيستامين، فنيل پروپانول آمين با اثر مقلد سمپاتيك ضداحتقان و گايافنزين با كاهش چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن، در نهايت موجب تسكين سرفه هاي خشك و نرم شدن مخاط ريه و تخليه خلط مي گردند.

عوارض جانبی اکسپکتورانت

اگرچه هر يك از اجزاي اين فراورده، عوارض جانبي مشخص دارد ولي با مقادير بكاربرده شده در اين فرمولاسيون عارضه قابل توجهي ايجاد نمي كنند.

تداخلات دارویی اکسپکتورانت

مصرف همزمان اين دارو با ساير تركيبات مضعف CNS موجب تشديد اثرات هر دو گروه دارويي مي شود.

توصیه های دارویی اکسپکتورانت

1. در صورت استفاده از ساير تركيبات مقلد سمپاتيك، احتياط شود.
2. اين دارو ممكن است ايجاد خواب آلودگي نمايد. بنابراين از انجام كارهايي كه نياز به هوشياري دارند، پرهيز شود.
3. قبل از هر گونه عمل جراحي و يا درمان هاي اضطراري، پزشك را از مصرف دارو بايد مطلع كرد.
4. در صورت تداوم نشانه هاي بيماري بيش از 7 روز يا وجود تب بالا، به پزشك مراجعه شود.

دارو های هم گروه اکسپکتورانت

C :
Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: small amounts of phenylephrine excreted in breast milk, caution advised
کد ژنریک نام شکل دارویی پرخطر دما حیاتی برچسب هشدار بالا
00523
00525

اسامی تجاری موجود در ایران

اسامی تجاری موجود در ایران

نام تجاری
شربت رازواکسپکتورانت 60 میلی لیتر
شربت کوفکس 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت البرزدارو 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت دی پی 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت پورسینا 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت زهراوی 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت-الحاوی 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت-بهسا 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت-عماد 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت-خوارزمی 60 میلی لیتر
شربت اکسپکتورانت-مینو
شربت اکسپکتورانت-پاک دارو 60 میلی لیتر
شربت پکتورامین
شربت اکسپکتورانت امین 60 میلی لیتر
Expectorant available in Iran

Expectorant available in Iran

Brand names
RAZOEXPECTORANT 60ML SYRUP
COUFEX 60ML SYRUP
EXPECTORANT ALBORZDAROU 60ML SYRUP
EXPECTORANT DP 60ML SYRUP
EXPECTORANT POURSINA 60ML SYRUP
EXPECTORANT ZAHRAVI 60ML SYRUP
EXPECTORANT-ALHAVI 60ML SYRUP
EXPECTORANT-BEHSA 60ML SYRUP
EXPECTORANT-EMAD 60ML SYRUP
EXPECTORANT-KHARAZMI 60ML SYRUP
EXPECTORANT-MINOO SYRUP
EXPECTORANT-PAKDAROU 60ML SYRUP
PECTORAMIN SYRUP
EXPECTORANT AMIN 60ML SYRUP
داروسازی عبیدی گلوریپا داروسازی عبیدی اپلیشکن اندرورید و آی او اس دارویاب-app drug info فروشگاه دارویاب
تازه های دارویی
دارو های پر مصرف ایران

تازه های دارویی

آخرین اخبار

اسامی ژنریک فرعی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب